Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden webshop

1. ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de klant en Mijmerinkt via de webshop van mijmerinkt.
 • Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Mijmerinkt. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
 • Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Verpakking & Verzending

Alle producten worden binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden in een brievenbusdoosje, dit om ze zo mooi mogelijk bij je aan te laten komen. Alle producten in de webshop worden als brievenbuspakketje verzonden en zijn daarom niet verzekerd. 

3. prijzen & Verzendkosten

 • Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Mijmerinkt behoudt zich het recht ten alle tijden haar prijzen aan te passen.
 • De verzendkosten binnen Nederland zijn 4,25 voor een brievenbuspakketje ex. BTW. Bij bestellingen boven de 35,- is de verzending gratis. Je kunt jouw bestelling ook gratis, op afspraak, komen ophalen bij mij in Zaandam.

4. LEVERING EN LEVERTIJD

 • Mijmerinkt streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Mijmerinkt zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • De levertijd van producten in de webshop is gemiddeld 2 werkdagen en wordt uitgevoerd door POST NL.
 • Levering geschiedt pas wanneer Mijmerinkt het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

5. Betaling

In de webshop kun je veilig betalen met iDEAL.

6. Retourneren

Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat jij helemaal gelukkig bent met je aankoop! Mocht je om een of andere reden toch niet tevreden zijn, dan hoor ik dat heel graag. Neem binnen veertien dagen na ontvangst contact me met me op via info@mijmerinkt.nl Dan zoeken we samen een oplossing: je stuurt het product terug (in de originele staat) en ontvangt van mij een vervangend product, of ik boek de gemaakte kosten – exclusief verzendkosten – terug. Let op, gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden. Als er echt iets mis is, laat het me dan vooral weten. In alle gevallen zijn de verzendkosten voor het retourneren voor de koper.

7. PRIVACY

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mijmerinkt gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 • Mijmerinkt zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, als aan al hetgeen op grond van de overeenkomst aan Mijmerinkt verschuldigd is, is voldaan.
Het ontwerp van de kaarten blijft eigendom van Mijmerinkt. Kaarten mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen de klant en Mijmerinkt (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden wholesale - wederverkoop

1. Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, door Mijmerinkt gedane leveringen en andere door Mijmerinkt geleverde prestaties voor wederverkoop/wholesale. Bij schending van de algemene voorwaarden behoudt Mijmerinkt zich het recht om de samenwerking eenzijdig te beëindigen.

2. Algemeen

 • Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijke kortingscode/inkoopcode hebben ontvangen van Mijmerinkt. 
 • Verkoopprijzen mogen in winkel/webshop niet lager zijn dan de adviesverkoopprijzen (de verkoopprijzen op mijmerinkt.nl)
 • Als producten van Mijmerinkt in een webshop worden verkocht, moet duidelijk worden aangegeven dat producten van ‘Mijmerinkt’ afkomstig zijn. 
 • Kortingscodes voor consumenten zijn niet geldig op wholesalebestellingen en mogen niet worden toegepast. 
 • Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend in de (web)winkel(s) waarvoor een wholesale account is goedgekeurd door mijmerinkt.
 • mijmerinkt levert geen displaymateriaal voor de (web)winkel.
 • Producten zijn niet voorzien van barcode of prijs.
 • Producten die als set worden ingekocht, dienen ook in wederverkoop als set te worden verkocht en zijn niet bestemd voor losse verkoop. 

3. Prijzen & verzendkosten

 • Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Mijmerinkt behoudt zich het recht ten alle tijden haar prijzen aan te passen.
 • De verzendkosten binnen Nederland zijn 4,25 voor een brievenbuspakketje ex. BTW en €6,75 ex. BTW voor een standaard pakket via PostNL. Bij bestellingen boven de 35,- is de verzending gratis. Je kunt jouw bestelling ook gratis, op afspraak, komen ophalen bij mij in Zaandam.

4. Reclamaties

Reclamaties worden door Mijmerinkt in behandeling genomen, indien zij binnen 14 dagen na de levering van de goederen schriftelijk zijn gemeld.
Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 • Mijmerinkt streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Mijmerinkt zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • De levertijd van producten in de webshop is gemiddeld 2 werkdagen en wordt uitgevoerd door POST NL.
 • Levering geschiedt pas wanneer Mijmerinkt het totale factuurbedrag heeft ontvangen.
 • Mocht PostNL niet tijdig bezorgen, dan kan Mijmerinkt daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

6. Betaling

In de webshop kun je veilig betalen met iDEAL.

7. Retourneren

 • Mocht je om een of andere reden niet tevreden zijn met de producten, dan hoor ik dat heel graag. Neem binnen veertien dagen na ontvangst contact me met me op via info@mijmerinkt.nl Dan zoeken we samen een oplossing: je stuurt het product terug (in de originele staat) en ontvangt van mij een vervangend product, of ik boek de gemaakte kosten – exclusief verzendkosten – terug.
 • Retourzendingen die niet zorgvuldig verpakt en/of beschadigd zijn kan ik helaas niet terugnemen.
 • De verzendkosten voor een retourzending zijn voor eigen rekening.

8. Productafbeelding

De kleuren zoals deze op uw beeldscherm worden weergegeven zijn van veel factoren afhankelijk; het soort scherm, de instellingen en het omgevingslicht. Hierdoor is het dus mogelijk dat kleuren van een product iets kunnen afwijken van de kleuren op een beeldscherm.

9. Garantie

Kaarten van Mijmerinkt kunnen enigszins kromtrekken wanneer deze buiten uitgestald worden. Dit wordt om die reden afgeraden. Mijmerinkt is niet verantwoordelijk voor vochtschade en is niet verplicht om voor vervanging te zorgen.

10. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, als aan al hetgeen op grond van de overeenkomst aan Mijmerinkt verschuldigd is, is voldaan.
Het ontwerp van de kaarten blijft eigendom van Mijmerinkt. Kaarten mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd.

11. Disclaimer

 • Mijmerinkt aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Mijmerinkt is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Op alle afbeeldingen van Mijmerinkt rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Mijmerinkt. Met uitzondering van de productfoto’s wanneer je deze wilt gebruiken voor wederverkoop in jouw webwinkel.

12. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten tussen de klant en Mijmerinkt (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden opdrachten

1. ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Mijmerinkt.
 • Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Mijmerinkt. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
 • Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. PRIJZEN EN OFFERTES

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
 • Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
 • Bij de prijzen voor het ontwerpen van kaarten op maat zijn 2 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt € 25,- exclusief BTW berekend.
 • Mijmerinkt heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
 • Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. OVEREENKOMST OPDRACHT

 • De overeenkomst tussen de klant en Mijmerinkt komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie en het voldoen van de aanbetaling door de klant zal Mijmerinkt de opdracht op de planning zetten en hiermee starten.
 • Zowel de klant als Mijmerinkt dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
 • Zowel de klant als Mijmerinkt hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Mijmerinkt kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle tekst/gegevens op het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
 • De klant geeft Mijmerinkt het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
 • De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van rechtenvrij materiaal, of in geval van een gedicht/quote/songtekstvoor de correcte vermelding van de bron. 
 • Mijmerinkt zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Mijmerinkt de klant op de hoogte houden van de voortgang.
 • Mijmerinkt is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op het laatste digitale bestand. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 • Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.
 • Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Mijmerinkt.
 • Mijmerinkt streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Mijmerinkt zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • De levertijd van producten in de webshop is gemiddeld 2 werkdagen en wordt uitgevoerd door POST NL.
 • Oplevering geschiedt pas wanneer Mijmerinkt het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

6. BETALING

 • Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 • Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mijmerinkt totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Mijmerinkt op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
 • Mijmerinkt draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Mijmerinkt overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 • Indien de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de fysieke proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.
 • Mijmerinkt mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Mijmerinkt door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% administratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.
 • Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

7. ANNULERING

 • Bij annulering van een voor de opdrachtgever gemaakt ontwerp, zal Mijmerinkt de gewerkte uren a € 50,- per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd.
 • Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Mijmerinkt is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Mijmerinkt verzonden producten. Mijmerinkt sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van deze producten.
 • Mijmerinkt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. OVERMACHT

 • In geval van overmacht heeft Mijmerinkt het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Mijmerinkt zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mijmerinkt geen invloed kan uitoefenen.

10. PRIVACY

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mijmerinkt gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 • Mijmerinkt zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
 • Mijmerinkt heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant. Persoonlijke informatie zal hierbij uiteraard worden afgeschermd of verwijderd.

11. AUTEURSRECHT

 • Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of model- recht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Mijmerinkt. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mijmerinkt daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 • Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 12
 • Mijmerinkt heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Mijmerinkt het resultaat zonder vermelding van de naam van Mijmerinkt openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Op de geleverde kaarten wordt altijd het auteursrecht van Mijmerinkt vermeld d.m.v. het webadres: mijmerinkt.nl. Dit zal altijd zo subtiel mogelijk gedaan worden.

12. GEBRUIK VAN RESULTAAT

 • Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Mijmerinkt, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 • Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in een andere vorm, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, er wordt dan een licentiepercentage over het ontwerpbedrag berekend. Dit gaat om 30% van het ontwerpbedrag.
 • Bij een kaart op maat kan een deel van het ontwerp van deze kaart na verloop van tijd onderdeel worden van de vaste kaarten collectie van Mijmerinkt.
 • Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 • De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Mijmerinkt kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 • In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Mijmerinkt recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 • Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
  – het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is
  – Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 7.
  – In geval van faillissement van de opdrachtgever
 • Mijmerinkt heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

13. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten tussen de klant en Mijmerinkt (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

privacyBeleid

bedrijfsgegevens

Mijmerinkt  – KvK nr: 74143549   –  BTW-identificatienummer: NL002231976B19
Contactgegevens: Emma Groot Wassink – info@mijmerinkt.nl

Verwerking persoonsgegevens

Mijmerinkt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ik gebruik deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat ik wettelijk verplicht ben om deze te verzamelen. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Mijmerinkt verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Voor het ontwerp van een geboortekaartje worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar: naam, geboortedatum, geslacht, gewicht, geboorteplaats en tijd.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Mijmerinkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je gegevens worden gebruikt voor het maken van een ontwerp van een trouw- of geboortekaart
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling en het versturen van een factuur met je adres
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gegevens van Google Analytics op mijn website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijmerinkt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Mijmerinkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Mijmerinkt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of boekhouder. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder worden de persoonlijke gegevens op de ontwerpen op mijn website altijd onleesbaar gemaakt.

Cookies of vergelijkbare technieken

Mijmerinkt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijmerinkt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en winkelmand onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijmerinkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijmerinkt.nl.
Mijmerinkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Mijmerinkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijmerinkt.nl